January 2017

เทคนิคการตลาด

กระแสบริโภคนิยมกับยุคปัจจุบัน

ในความหมายที่แท้จริงของคำว่าบริโภคมีผู้ที่ได้ให้ความหมายเอาไว้อย่างหลากหลาย แต่สามารถที่จะสรุปเป็นภาพรวมของความหมายได้ว่า บริโภค หมายถึง การเลือกใช้สินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้อาจจะยังทำให้คุณภาพในด้านต่างๆ ของชีวิตดีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วย เรียกได้ว่าการกระทำที่เกิดจากความต้องการของเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการบริโภคด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการกินอาหาร น้ำ ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เท่านั้น การเข้าเรียนหนังสือ การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือแม้แต่การไปทำผมที่ร้านก็ถือว่าเป็นการบริโภคเพื่อต้องการสร้างความสุขและตอบสนองความต้องการของตัวเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะมองในมุมของการบริโภคจริงๆ แล้วนั้นมันต้องเกิดจากปัจจัยในด้านของความต้องการก่อน พูดง่ายๆ ก็คือเมื่อเกิดความต้องการ แล้วความหมายที่แท้จริงของบริโภคนิยมคืออะไร หากมองในมุมของการบริโภคนั้น คำว่า บริโภคนิยม ก็สามารถให้ความหมายได้ว่า การบริโภคในสิ่งต่างๆ ชนิดที่วาฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็นมากจนเกินไป…

ระบบเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงกับคำสอนที่พ่อฝากไว้

  แม้ว่าคนไทยจะรู้จักกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างยาวนานจะแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แต่ก็พึ่งจะมานิยมใช้หรือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจริงๆ ในช่วงไม่กี่ที่ผ่านนี้เอง อาจจะด้วยเรื่องของเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้คนไทยเริ่มรู้สึกว่าการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด จริงๆ แล้วหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้ใช้ชีวิตในแนวทางแบบพออยู่พอกิน ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือว่าไม่ทำอะไรที่เกินขีดความสามารถของตัวเอง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนต้องประหยัด แต่ให้เลือกใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองทำได้ ซึงข้อดีของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถแบ่งได้หลากหลาย ดังนี้ สร้างความสุขทีดีให้กับชีวิตได้ – คนเราเมื่อรู้จักการใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน ไม่มีหนี้ไม่มีสิน ก็สามารถที่จะสร้างความสุขเล็กๆ ให้กับชีวิตได้ ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองหรือครอบครัวจนร่างกายย่ำแย่…