กระแสบริโภคนิยมกับยุคปัจจุบัน

2 (1)

ในความหมายที่แท้จริงของคำว่าบริโภคมีผู้ที่ได้ให้ความหมายเอาไว้อย่างหลากหลาย แต่สามารถที่จะสรุปเป็นภาพรวมของความหมายได้ว่า บริโภค หมายถึง การเลือกใช้สินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้อาจจะยังทำให้คุณภาพในด้านต่างๆ ของชีวิตดีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วย เรียกได้ว่าการกระทำที่เกิดจากความต้องการของเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการบริโภคด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการกินอาหาร น้ำ ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เท่านั้น การเข้าเรียนหนังสือ การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือแม้แต่การไปทำผมที่ร้านก็ถือว่าเป็นการบริโภคเพื่อต้องการสร้างความสุขและตอบสนองความต้องการของตัวเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะมองในมุมของการบริโภคจริงๆ แล้วนั้นมันต้องเกิดจากปัจจัยในด้านของความต้องการก่อน พูดง่ายๆ ก็คือเมื่อเกิดความต้องการ

4 (1)

แล้วความหมายที่แท้จริงของบริโภคนิยมคืออะไร หากมองในมุมของการบริโภคนั้น คำว่า บริโภคนิยม ก็สามารถให้ความหมายได้ว่า การบริโภคในสิ่งต่างๆ ชนิดที่วาฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็นมากจนเกินไป เรียกว่าเกินความต้องการจริงๆ ของชีวิตหรือว่าเกินฐานะตัวเองที่พึงจะมีได้ หรือถ้าหากมองในภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการบริโภคเกินความจำเป็นจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมหรือประเทศชาติได้

ลักษณะที่สำคัญของการบริโภคนิยม

1 (1)

  1. เกิดแนวคิดที่ว่าบริโภคมากกว่าการผลิต – เป็นแนวคิดที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยอาศัยการบริโภคเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นเกิดมาจากอะไรหรือว่ามีความยากลำบากแค่ไหนในการผลิตขึ้นมา คิดแต่เพียงว่าอะไรที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ก็จะต้องบริโภคเท่านั้น อาทิ การซื้อของแบรนด์เนม, การใช้รถราคาแพงเกินฐานะ หรือการทานอาหารนอกบ้านในร้านหรูๆ ทุกมื้อ
  2. แสดงออกถึงการอวดร่ำอวดรวย – เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยๆ สำหรับคนที่เกิดการบริโภคนิยมนั่นก็คือเมื่อตัวเองมีสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นก็ต้องการที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีดีกว่าอย่างไรบ้าง แล้วก็จะแสดงออกมาอาจจะด้วยการโอ้อวดด้วยสิ่งของหรือการแสดงให้เห็นก็แล้วแต่คนที่คิดจะทำ
  3. มองทุกอย่างกลายเป็นสินค้าและการบริโภค – คือสามารถทำทุกอย่างให้กลายเป็นการบริโภคได้ไม่เว้นแต่เศษกระดาษ, บุญกุศล เป็นต้น