ระบบเศรษฐกิจ แบ่งได้กี่แบบ

1-1

ระบบเศรษฐกิจหลายคนยังไม่รู้ว่ามีกี่รูปแบบ และแตกต่างกันอย่างไรซึ่งและระบบเศรษฐกิจแบ่งได้หลายประเภท และมีความแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละประเภทจะถูกนำมาใช้ในด้านที่แตกต่างกัน เพราะระบบแต่ละแบบได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละแบบของมันนั้นเอง ซึ่งระบบเศรษฐกิจถูกแบ่งออกทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน

ระบบเศรษฐกิจมีทั้งหมด 4 ประเภท 

1

 • ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี หรือ ทุนนิยม

  คือระบบนี้จะเป็นของฝ่ายเอกชนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมด โดยที่รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะฝ่ายเอกชนจะเป็นคนกำหนดทุกอย่างในระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าต่างๆออกมาจำหน่ายในราคาใดก็ตาม เพราะใช้ระบบตลาดและราคาสินค้า เข้าไปช่วยด้วยในการตัดสินใจราคาต่างๆของคุณภาพสินค้า และผลกำไรในการจำหน่ายจะถูกคำนวณไว้หมดแล้ว และระบบนี้ถือว่าเป็นระบบของความเสรีอย่างมาก เพราะเราเป็นตัวกำหนดทุกอย่างไว้เองได้ โดยสามารถตัดสินเศรษฐกิจได้เลย และในต่างประเทศนำระบบนี้ไปใช้ทำให้มีความเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างมาก เพราะบางประเทศมีธุรกิจทางด้านการค้ามาตลอดจึงทำให้ระบบนี้ได้ทำงานอย่างเต็มตัว เป็นต้น

 • ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หรือระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน

  คือระบบแบบสังคมนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลดูแลอยู่ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเหลือประชาชน เพราะจะกระจายการผลิตต่างๆให้กับประชาชน และยังสามารถแก้ไขความบกพร่องของระบบได้ ซึ่งเป็นที่นำปัญหาเข้ามาและยังมีการวางแผนการผลิตต่างๆของระบบ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังให้เอกชกดูแลด้วยในบางส่วน เพราะสิทธิในการครอบครองต่างๆยังเป็นของเอกชนอยู่มาก และผลประโยชน์จะเป็นส่วนร่มมากกว่าเป็นส่วนตัว

 • ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

  คือระบบที่รัฐเป็นเจ้าของการลงทุนต่างๆและปัจจัยของการผลิตสินค้าหรืออย่างอื่นทุกรูปแบบ และยังเป็นคนตัดสินใจหือควบคุมดูแลระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกับระบบทุนนิยมเลย โดยที่รัฐจะเป็นฝ่ายดูแลและควบคุมทุกอย่างโดยผู้เดียว

 • ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

  คือระบบเศรษฐกิจที่นำระบบเศรษฐกิจทั้งสองตัวมารวมกันคือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม มาผสมกัน โดยที่จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายในการดูแลร่วมกันจะมีรัฐดูแลในส่วนหนึ่งและเอกชนดูแลควบคูกันไปด้วย โดยแต่ละหน่วยจะแบ่งหน้าที่การดูและที่ต่างกันออกไป จะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอย่างมาก ซึ่งถือว่าการตัดสินใจต่างๆจะต้องตัดสินใจร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง และระบบนี้เรียกอีกอย่างว่า ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใหม่ นั้นเอง

 • 31