ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ เป็นอย่างไร เรามีคำตอบ

จคอมมิวนิสต์
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

ในกรณีส่วนใหญ่แต่ละประเทศในโลกมีระบบเศรษฐกิจเป็นของตัวเอง ประเภทหนึ่งที่รู้จักกันจะเรียกว่าเศรษฐกิจแบบเผด็จการ (command economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง สามารถหลีกเลี่ยงจากความยากลำบากทางการเงิน และความไม่แน่นอน สำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นั้น ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์เช่น อดีตสหภาพโซเวียต คิวบา หรือ เกาหลีเหนือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเภทนี้มีชื่อเสียงในแง่ลบมากเนื่องจากทุกอย่างถูกควบคุมโดยรัฐบาล อย่างไรก็ตามโครงสร้างนี้สามารถให้ความแข็งแกร่งแก่พลเมืองในบางประเทศเช่นกัน นี่คือลักษณะที่ข้อดี-ข้อเสียของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นี้

ข้อดีของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

1.ไม่อนุญาตให้มีการผูกขาด

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบริษัทใดขึ้นมาผูกขาด เพราะตลาดซื้อขายทั้งหมดถูกควบคุมโดยรัฐบาล ผู้ประกอบการจะไม่มีอำนาจในการควบคุมทิศทางของตลาด นอกเหนือจากรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจเพียงผู้เดียว การผูกขาดอาจมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจอื่น แต่ไม่มีอยู่ในแบบคอมมิวนิสต์แน่นอน

2.ช่วยเพิ่มพลังอุตสาหกรรม

อุสาตกรรมจะมีกำลังผลิตที่สูง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะเสร็จเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายทางสังคม โดยไม่มีการทุจริตจากบริษัทต่างๆ

3.ปรับอัตราการผลิตและความพร้อมของสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์

เป็นไปได้ที่จะปรับอัตราการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่แน่นอนของประชากร แม้ว่าจะมีทางเลือกไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่เศรษฐกิจแบบนี้จะช่วยลดโอกาสการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

4.ช่วยให้การระดมทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนใคร ทำให้การผลิตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้นการระดมทรัพยากรจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็น แถมยังทำได้รวดเร็วมาก

5.เพิ่มความคล่องตัวให้กับสังคมและรัฐบาล

เศรษฐกิจประเภทนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มีต่อประเทศ ซึ่งหมายถึงความรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

6.ตอบสนองรวดเร็วต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

รัฐบาลสามารถสั่งเพิ่มการผลิตในโรงงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้า อาหาร ขาดแคลนในภาวะฉุกเฉิน นอกเหนือจากนี้ยังสามารถเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่างสำหรับช่วยชุมชนในการเอาชนะภัยพิบัติ เช่น กระสอบทราย ถุงยังชีพ ฯลฯ

ข้อเสียของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

1.ประชาชนถูกจำกัดเสรีภาพ

เนื่องจากความจริงที่ว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้ จะทำให้อิสรภาพของประชาชนถูกควบคุมโดยอำนาจของรัฐบาลเพียงผูเดียว ผู้คนไม่สามารถเลือกอาชีพที่อยากจะทำได้ เพราะขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าบังคับให้พวกเขาทำงานอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงไม่แปลกที่ประชาชนส่วนใหญ่มักไม่พอใจ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้

2.เพิกเฉยต่อความต้องการของสังคม

คอมมิวนิสต์คิดถึงอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ก่อนเสมอ บ่อยครั้งที่รัฐบาลมักเพิกเฉยต่อความต้องการของสังคมเพื่อสิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีกว่า ดังนั้นต่อให้มีคนมาเรียกร้องว่าอยากจะทำงานใหม่ หรือย้ายไปทำงานที่ไหน ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกเพิกเฉยมากกว่า

3.ชะลอการพัฒนานวัตกรรม

เป็นความแตกต่างจากตลาดเสรีที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม คอมมิวนิสต์ไม่ได้มีมุมมองแบบนี้เลย เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมตลาดจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมหรือไม่สนับสนุนในทุกด้าน นี่เป็นเพราะพวกเขาจับตาดูในแง่มุมของการผลิต ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่อยากเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

4.เป็นแหล่งของตลาดมืด

เนื่องจากข้อจำกัดสินค้าในตลาดของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่ไม่มีในตลาดนั้น ผู้คนสามารถไปหาซื้อมันได้ในตลาดมืด ซึ่งมีอยู่มากมายในระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

5.ไม่มีการแข่งขัน

การแข่งขันในตลาดเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลง แต่ในระบบนี้มีการแข่งขันน้อยมาก เพราะรัฐบาลเป็นเจ้าของทุกอุตสาหกรรม แถมยังไม่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัท