ระบบทุนนิยม มีผลกระทบอย่างไร

    3-1   

  ระบบทุนนิยมเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมระบบนี้ถึงทำให้สังคมได้รับผลกระทบที่เลวร้ายมาตลอด และทำไมอัตราคนว่างงานถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผลกำไรต่อนายทุนทำไมกับเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด ซึ่งทุกคนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน อยู่ที่ระดับชนชั้นอีกด้วย ความเลวร้ายในสังคมเกิดได้ด้วยเหตุใดและประชาชนลำบากขนาดไหนขาดแคลนรายได้มากเพียงใด  ระบบเศรษฐกิจถึงคราววิกฤติขนาดไหนกัน

ผลกระทบของระบบทุนนิยม ในสังคมมีมากน้อยแค่ไหน

1

            ในปัจจุบันระบบทุนนิยมถูกนำมาใช้ในหลายประเทศ ซึ่งค่านิยมต่างๆมีหลายแบบ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้นหลายที่ โดยจะเป็นตัวสร้างวัตถุนิยมต่างๆขึ้นมา เพราะคนในสมัยนี้จะให้ความหลงใหลชื่นชมในของที่มีควายสวยงามหรูหรา จนลืมไปว่าจำเป็นต่อตนเองหรือไม่ และการจ้างงานมีอัตราค่าแรงที่จ้างต่ำลง แต่แรงงานที่เสียไปกับเกินหน้าที่และเกินกำลังตัวเอง พอระบบเศรษฐกิจตกต่ำ ก่อให้เกิดคนว่างงานเยอะขึ้น ซึ่งต้นเหตุเกิดจากอัตราคนงานที่ถูกเลิกจ้างมีมากขึ้นมาด้วย เพราะนายทุนหวังแต่ผลกำไรและไม่สนใจว่าคนที่ถูกเลิกจ้างจะเป็นยังไงต่อ ซึ่งถ้าบริษัทของเขาเอากำไรตรงนั้นมาจากแรงงานมันก็จะไม่เกิดรายที่พวกเขาต้องการ  ผลกระทบทางสังคมที่ตามมาคือผู้คนขาดรายได้ และมีรายจ่ายที่สูงขึ้นเพราะค่าครองชีพต่างๆถูกนำมาซึ่งผลกำไร ที่ใครๆก็อยากได้กำไรที่สูงให้กับตัวเองเสมอ โดยไม่สนว่าผลกระทบจะเป็นยังไง และความมีอำนาจครอบงำตนเองเพราะอำนาจสามารถทำได้ทุกสิ่ง ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆที่มาจากจากความไม่มี นิติธรรม ได้มาโดยไม่มีความสุขแต่เขาก็จะยอมรับมันด้วยความเต็มใจให้มันเกิดขึ้น  ซึ่งมันจะได้มาครอบครองแบไหนเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วขอให้ได้มาก็พอ

2-1

            ผลกระทบทางสังคมคือประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีมีงานทำ และไม่มีรายรับมาใช่จ่ายภายในครอบครัวและพวกเขาก็จะลำบากมาก พอถูกเลิกจ้างงาน ทำให้เกิดผลเสียทางสังคมอย่างมาก เพราะประชากรขาดรายได้ และระบบเศรษฐกิจจะแย่ลงอีกด้วย เพราะด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ประชาชนไม่มีรายได้มากขึ้นผลเสียเหล่านี้จะทำให้ประเทศเดือดร้อนได้ และเสี่ยงต่อการลงทุนต่างๆของในประเทศ และการมีหุ้นส่วนในต่างประเทศก็จะมีผลกระทบเช่นกัน ซึ่งผลเสียเหล่านี้จะได้สร้างผลกระต่อการหารายได้เข้าประเทศอย่างมาก และค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามเรื่อยๆนั้นเอง ซึ่งการะกระทำของนายทุนที่ไร้ซึ่งมนุษย์ศยธรรมเกิดผลเสียต่อคนที่ถูกเลิกจ้างอย่างมาก ในทางกับกันนายจ้างก็ได้รับผลกระทบด้วยแต่แค่ในขนาดเล็ก เป็นต้น