ข้อแตกต่างระหว่างระบบทุนนิยมกับระบบเสรีนิยม

1-1

       ความแตกต่างของสองระบบนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลย เพราะระบบเสรีนิยมคือระบบที่เอกชนเป็นคนดูแลและควบคุมการผลิตสินค้าทั้งหมด โดยควบคุมเองทุกอย่างและรัฐไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเอกชนทั้งหมด โดยการกำหนดราคาต่างๆของสินจะนำระบบตลาดเขามาช่วยด้วย ถือว่าเป็นตัวช่วยกำหนดราคาที่ตรงกับสินค้า ระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมเป็นระบบการดูแลด้วยเอกชนทั้งสิงระบบ โดยที่ดูแลร่วมกันมาตลอดข้อแตกต่างระหว่าสองระบบนี้ไม่มีเลยเพราะเป็นระบบเดียวกัน แต่การปกครองดูแลระบบก็เป็นหน่อยงานเดียวกัน

ทุนนิยมหรือเสรีนิยมกับความเข้าใจต่างกัน

4-1

        ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสองระบบนี้มีความแตกต่างกัน แต่ที่จริงแล้วระบบนี้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งเป็นระบบที่เอกชนเป็นผู้ดูแล และความคุมการทำงานต่างๆของระบบอย่างชอบธรรม คือมีสิทธิเป็นของตนเองอย่างเสรี โดยที่รัฐไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย รัฐมีหน้าที่ดูและความสงบอยู่รอบนอกแค่นั้น ซึ่งเอกชนจะควบคุการผลิตสินค้าต่างๆของตนเอง โดยตามใจชอบและดูแลราคาของสินค้าเอง โดยที่รัฐไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ เพราะถือว่าเป็นระบบของเอกชนทั้งหมด ซึ่งการดูและตัดสินใจการผลิตสินค้าขึ้นมา เอกชนจะมีสิทธิในการตัดสินใจคนเดียวเท่านั้น ซึ่งการคิดราคาในตลาดเอกชนจะนำระบบตลาดเข้ามาช่วยในการตัดสินราคาของสินค้า เพื่อให้ราคาเป็นที่พอใจของผู้ซื้อในส่วนมาก และการครอบครองอำนาจเหล่านี้ เป็นตัวชี้นำให้สู่อันตรายต่อสังคม เพราะเอกชนมีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจตนเอง แต่แค่ต้องอยู่ในความสงบของบ้านเมือง เพราะโดยรวมแล้วรัฐจะเป็นฝ่ายดูแลความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า ถือว่าเอกชนยังมีสิทธิในการครอบครองระบบอยู่      โดยที่เอกชนจะมีอำนาจในการดูแลระบบเสรีหรือทุนนิยมมาก ซึ่งการดูแลระบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมีทั้งผลเสียและข้อดีอยู่มาก เพราะระบบเสรีทำให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น ในอัตราการจ้างงานที่สูง เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้าต่างๆลงในท้องตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่าง ซึ่งถือระบบเสรีถึงจะมีข้อเสียในบางข้อแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ไม่น้อยเลย  ถือว่าระบบนี้เป็นการตัดสินใจของเอกชนทั้งหมดและราคาสินค้าพอดีกับคุณภาพของสินค้า โดยที่ไม่ได้หวังผลกำไรสูงมากเท่าไหร่ และยังทำให้ประชาชนมีรายได้ที่มากขึ้นตามมาอีกด้วย เพราะพวกเขาให้ระบบตลาดเป็นตัวกำหนดสินค้าต่างๆ เพื่อให้ราคาสมเหตุสมผลกับสินค้าชิ้น และไม่สูงเกินไปอีกด้วย